Kalite Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Faaliyetlerimizi yerine getirirken, çevre ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere yasal olması yanında sorumluluk hissederek uymak,
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini örnek uygulamalarla arttırarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek,
 • Enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu binalar geliştirmek,
 • Küresel kaynakları verimli kullanmak ve geri dönüşümü özendirmek,
 • Atıklarımızın kontrolünü sağlayarak, çevresel kirliliği önlemek veya kaynağında en aza indirmek,
 • Çevre yönetim sistemimizi ilgili taraflara açık tutarak, toplumsal bilinçlenmeyi sağlamak,
 • Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulamak ve sürekliliğini sağlamak, belirli aralıklarla gözden geçirerek amaç ve hedeflere ulaşmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Kalitemiz !
  Kalite, Nazlı Grup için bir yaşam biçimidir.
 • Kalite yönetim sistemimiz !
  Uluslararası kabul görmüş olan Kalite Yönetim Sistemimiz’i sürdürmek, geliştirmek ve sonuçlarını ölçülebilir, kıyaslanabilir verilerle takip etmektir.
 • Müşterilerimiz !
  Satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlerimizde, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, en ekonomik hizmeti vermektir.
 • İnsan kaynağımız !
  Faaliyet alanımızdaki başarı ve rekabet üstünlüğünün mimarı olan çalışanlarımızı en değerli varlığımız olduğunu görerek, güvenilir bir insan kaynakları politikası izlenmesi, personel memnuniyetinin ve sürekliliğinin sağlanması, personel motivasyonu ve aidiyet duygusunun arttırılması, görev ve sorumluluklara ait yetkinliklerin belirlenmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır.
 • Tedarikçilerimiz !
  Stratejik ortaklarımızdan olan tedarikçilerimizle karşılıklı iş ilişkilerimizi geliştirmek ve sıkı bir işbirliği içerisinde olmak, onlarla büyüyüp gelişmektir.
 • Sürekli iyileştirme !
  Proseslerimizin her evresinde ölçülebilir geliştirmeler sağlamak, yenilikçi ve rekabetçi bir çizgide olmak, hedeflerle ilerlemek, sistemleri sürekli iyileştirmek, ürünlerimizde ve insan kaynaklarımızda gelişimin sürekliliğini sağlamak, sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemektir.
 • Doğal çevre !
  Öncelikle çalışma birimlerinden başlayarak doğal çevreyi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • Daha güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratarak, oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal mevzuatlara uymak,
 • Tüm sağlık ve güvenliğini sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için tüm çalışanları eğiterek bilinçlendirmek,
 • Tasarım aşamasında ve yeni projelerde iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun operasyonlar seçmek ve bu doğrultuda çalışmalarda bulunmak,
 • İş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ergonomik ve sağlıklı iş ortamları sağlamak,
 • Operasyonlara uygun kişisel koruyucu malzemeleri temin etmek ve gerekli yerlerde uygun ekipmanların kullanılmasını sağlamak,
 • İş yeri risk analizlerini değerlendirerek tehlikeleri kabul edilebilir seviyeye getirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği politikasını ilgili taraflara açık tutarak katılımcı olunmasını sağlamak ve sürekli gelişime açık bir güvenlik kültür oluşturmak.
TOP